Program Suma

Zapis kolejnych linii do pliku tekstowego

Menu górne - zmiana koloru tła formy

Rysowanie linii

Rysowanie prostokątów

Rysowanie elips

Rysowanie przy pomocy myszy