Sprawdzenie, czy tekst jest liczbą

Zamiana liczby na tekst

Moduł colors.hpp

Moduł frames.hpp

Generowanie permutacji