Program generuje permutacje zbioru n elementowego metodą rekurencyjną
Algorytm zaczerpnięty z wykładu R. Sedgewicka na Uniwersytecie w Princeton